LoraNode.com
Beyond Telecom

Case: LoRa in Energy Harvesting.

Het rendement van zonnepanelen wordt beïnvloed door een aantal zaken waar wij als mens wel invloed op hebben en geen aantal zaken waar wij geen invloed op hebben. De meest voor de hand liggende zaken waar wij als mens geen invloed op hebben zijn uiteraard de zon, bewolking en dag/nacht. De variabele waar wij als mens wel invloed op hebben zijn onder andere: Vuil op de panelen, beschadiging van de panelen, defecte regeling spanning vs. stroom (MPPT) en oriëntatie van de panelen.

 

Zeker bij grotere zonne-installaties kan het voorkomen dat disfunctie van enkele zonnepanelen niet opvalt, wat uiteraard afbreuk doet aan het totale rendement. Om dit te voorkomen kan LoRa een uitstekende oplossing bieden. Stelt u zich voor dat aan ieder zonnepaneel één LoRa node wordt gekoppeld die het opgeleverde vermogen van ieder paneel kan meten. Via de Gateway, die in de buurt van de zonne-installatie wordt opgesteld, wordt het vermogen van ieder paneel naar een server gestuurd. De server verwerkt deze data en slaat deze data vervolgens ook op. Doordat de server rekenkundige bewerkingen kan uitvoeren is de server in staat de ontvangen data op excessen te filteren. Dit zou data van een paneel kunnen zijn met een te lage opbrengst ten opzichte van het gemiddelde. Vervolgens kan de beheerder van de zonne-installatie op de hoogte worden gesteld van het zonnepaneel met een verminderde opbrengst. De beheerder kan op zijn beurt actie ondernemen.

 

Ook is het mogelijk om het totale rendement van de zonne-installatie te bepalen. Hiervoor is het noodzakelijk een lichtmeting te doen. Dit zou ook een node kunnen zijn in het loRa netwerk, deze node stuurt dan alleen informatie over de zonopbrengst naar de server. De server kan dan vervolgens uitrekenen wat het rendement is van de zonne-installatie. Via een web interface die alleen beschikbaar is voor de beheerder is het mogelijk het rendement en minder presterende panelen grafisch weer te geven.

 

Terug >

Lees ook: LoRa in Smart Cities >